Tvende Media er stasjonert på Sørlandet, og  over 20 års fartstid som reklame- og avishus. Det startet med TS-avisene i 1999, men gjennom årene har vi utviklet produktporteføljen til å omfatte så mye mer.

I dag står Tvende Media for utgivelsene av blant annet Sørlandsavisen Kristiansand og Sørlandsavisen TS, kombinert er disse landets største gratisaviser. Sørlandsavisene distribueres fra Søgne i vest til Risør i øst, og har over hundre avisstativer godt synlige på offentlige plasser og dagligvarer i hele fylket.

Sammen med Sørlandsavisene utgir Tvende Media også lokalavisen Arendals Tidende, magasinene Motor Agder og Fritid Agder, næringsmagasinet Næring – Verdiskaping i Sør, samt egne jul- og sommermagasiner i hele Agder. Totalt ca 120 utgivelser i året i hele Agder.

Tvende Media har også eget distribusjonsnett som dekker områdene Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør og dalstrøka innafor.

Vår portefølje på øvrig avis- og reklameproduksjon har også vokst jevnt i alle år, og vi tilbyr i dag slagkraftige alternativer for de fleste varianter av papirbasert markedsføring. Vi har over 20 års erfaring som garantister for konkurransedyktige annonsepriser. Har du et budskap du vil formidle, kan vi gi deg de beste løsningene!