Vi har lang fartstid som reklame- og avishus. Det startet med TS-avisene i 1999, men gjennom årene har vi utviklet produktporteføljen til å omfatte så mye mer. Vi skiftet derfor høsten 2011 navn til Tvende Media AS.

Vi produserer gratisaviser i både Aust-Agder og Vest-Agder fylke. Med Sørlandsavisen i spissen arbeider vi kontinuerlig for å gi våre kundebedrifter og lesere solide lokalaviser som både gir gode leseropplevelser og interessante tilbud fra næringslivet. Sørlandsavisen dekker begge Agderfylkene hver uke fra Flekkefjord i Vest til Risør i øst. (du kan sone Vest Agder for seg)

Vår portefølje på øvrig avis- og reklameproduksjon har også vokst jevnt i alle år, og vi tilbyr i dag slagkraftige alternativer for de fleste varianter av papirbasert markedsføring. Har du et budskap du vil formidle, kan vi gi deg de beste løsningene!